Kategórie
Nezaradené

29.9.2022 Satsang u příležitosti 3. dne oslav Navaratri

POSELSTVÍ PARAMASHIVY PŘÍMO Z MAHÁKAILASY:

* NA ÚROVNI VĚDOMÍ COKOLI PROHLÁSÍTE, VĚDOMĚ SE ROZHODNETE SILOU VŮLE, JE DOSTATEČNý TAPAS, VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ COKOLI PROHLÁSÍTE ZA SVOU ZODPOVĚDNOST, JE TAPAS.

*VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ, KDYŽ PROHLÁSÍTE, ŽE JSTE PREZIDENT NEBO NĚJAKÉ ZEMĚ, PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA TUTO PRÁCI JE TAPAS.

*KAŽDÝ, KDO VSTUPUJE DO POLITIKY, SI PŘEDSTAVUJE, ŽE DOSLOVA PROHLAŠUJE, ŽE JE PREZIDENTEM NEBO PREMIÉREM ČI VRCHOLNÝM PŘEDSTAVITELEM POLITIKY SVÉ ZEMĚ.

*VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ COKOLI PROHLÁSÍTE, MUSÍTE ZA TO PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST, TO JE TAPAS.

*POKUD SE PROHLÁSÍTE ZA STAROSTU MĚSTA, MUSÍTE ZA TO PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST. POKUD SE PROHLÁSÍTE ZA HLAVNÍHO MINISTRA NEBO GUVERNÉRA, MUSÍTE ZA TOTO PROHLÁŠENÍ PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST, ABYSTE TO USKUTEČNILI, TO JE TAPAS.

* VE VNITŘNÍM SVĚTĚ, POKUD SE PROHLÁSÍTE ZA SHAKTIU NEBO ZA GANAPATIHO NEBO ZA SUBRAMANJU NEBO ZA PARAMASHIVU, MŮŽETE SE PROHLÁSIT ZA KOHOKOLI CHCETE, PROTOŽE VE VNITŘNÍM SVĚTĚ JSTE PARAMASHIVA NEBO PARANDHAMA NEBO PARMESHWARI, VE VNITŘNÍM SVĚTĚ JE VYTRVALOST VŮLE JEDINÝM TAPASEM.

*KDYŽ SE PROHLÁSÍTE ZA PARAMASHIVU, PŘIROZENĚ SE ROZHOŘÍ VŠECHNY VAŠE VZORCE, NENÁVIST K SOBĚ SAMÉMU, POPÍRÁNÍ SEBE SAMA A PROJEVÍ SE TOLIK PŘEKÁŽEK, PROBLÉMŮ, OBTÍŽÍ VNĚ I UVNITŘ.

*ALE VY, KTEŘÍ SE POSTAVÍTE S VYTRVALOSTÍ VŮLE, BUDU VŠEMU ČELIT JAKO PARAMASHIVA. DOKONCE I POCHYBNOSTEM „JSEM-LI PARAMASHIVA, NEBO NE“ BUDU ČELIT Z PROSTORU, KDE JSEM PARAMASHIVA. JAK BUDE PARAMASHIVA ČELIT POCHYBNOSTEM O SOBĚ SAMÉM, STEJNĚ BUDU ČELIT I JÁ.

*JAK TOMU BUDETE ČELIT VY? PROSTĚ JI SPÁLÍTE. MÉ POCHYBNOSTI O SOBĚ, NENÁVIST, POPÍRÁNÍ, SPÁLÍM JE STEJNĚ JAKO PARAMASHIVA.

*VE VĚDOMÉM SVĚTĚ COKOLI, CO PROHLÁSÍTE ZA SEBE, BUDE VYTRVALÉ, PROTOŽE TO JE TAPAS.

*VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ COKOLI, CO PROHLÁSÍTE ZA SEBE, PŘEVZÍT ZA TO ZODPOVĚDNOST JE TAPAS.

*ARDHANAREESWARA JE ČISTÝ VĚDOMÝ PROJEV PARAMASHIVY.

*POKUD PROHLÁSÍTE, ŽE JSTE ARDHANAREESWARA, STAČÍ MÍT VYTRVALOU VŮLI JAKO TAPAS, PROJEVÍTE ARDHANAREESWARU.

*PROJEVENÍ ARDHANAREESWARY JE KONEČNÝM SEXUÁLNÍM NAPLNĚNÍM.

*ŽENY ANI NYMFOMANKY NEOKUSÍ ANI ZÁBLESK TOHO, CO JEARDHANAREESWARA.

ŹENŚTINÁŔI POUŽÍVAJÍ ŽENY SPÍŠE JAKO ŠKRABADLO NA SVĚDĚNÍ.

POKUD CHCETE ZABÍT OPICI, NEMUSÍTE DĚLAT NIC. KDYŽ JÍ UDĚLÁTE MALOU RÁNU NA RUCE, STAČÍ TA RÁNA, PROTOŽE OPICE NEDOKÁŽE MLČET. BUDE SI TU RÁNU ŠKRÁBAT DÁL.

*OPICE NEDOVOLÍ, ABY SE TO ZA DVA DNY ZAHOJILO, PROTOŽE SE BUDE ŠKRÁBAT DÁL. PŘIROZENÝ ZVÍŘECÍ VZOR,

*SVĚDĚNÍ A ŠKRÁBÁNÍ JE PŘESNĚ TO, CO SE DĚJE. NENAJDETE V NĚM ŽÁDNOU LÁSKU, ROMANTIKU, VĚDOMÍ.

POKUD BY TYTO AKTY BYLY TAK NAPLŇUJÍCÍ, PAK by PROSTITUTKY UŹ DŘÍVE ŽILY OSVÍCENĚ.

*SEX NEPOCHÁZÍ Z FYZICKÉHO SVĚTA NEBO ČINNOSTI, POCHÁZÍ Z VĚDOMÉHO BYTÍ, SVĚTA.

I *OBYČEJNÝ AKT, JAKO JE ČICHÁNÍ, JÍDLO, SE ZAČÍNÁ PROJEVOVAT ZE ZÁKLADU ZVANÉHO LÁSKA K BYTÍ.

*LIDÉ, KTEŘÍ VE SVÉM VĚDOMÍ NOSÍ LÁSKU, NIKDY NEBUDOU OBÉZNÍ.

*NEZKOUŠEJTE PŘIJÍT A ŘÍCT MI, ACH, VIDĚL JSEM OBÉZNÍ LIDI, KTEŘÍ JSOU VELMI MILUJÍCÍ. MOŽNÁ JE JEJICH VNĚJŠÍ CHOVÁNÍ VELMI LÁSKYPLNÉ NEBO ODPOVÍDÁ LIDEM, KTEŘÍ KONAJÍ ČINY Z LÁSKY.

*VNITŘNÍ PROSTOR VE VNITŘNÍM VĚDOMÍ, KTERÝ NAZÝVÁM LÁSKOU, PŘETÉKÁ KE VŠEMU.

*KDYŽ JSTE ŽIVÍ, BUDETE JÍST, DÝCHAT, TRÁVIT, VŠE SE BUDE DÍT.

*STEJNĚ TAK, KDYŽ MILUJETE, BUDE TO VŮČI VŠEMU.

*JE TO KVALITA VĚDOMÍ, NE KVALITA VNĚJŠÍCH NÁVYKŮ, POSTOJŮ, ČINŮ.

*LÁSKA NENÍ DEFINOVÁNA VAŠIMI VNĚJŠÍMI ČINY. LÁSKA JE DEFINOVÁNA SAMOTNOU EXISTENCÍ NEBO KVALITOU VAŠEHO VĚDOMÍ.

*I KDYBY PARAMASHIVA DĚLAL SAMHARU, NEBUDU O NĚM ŘÍKAT, ŽE JE ZLÝ, NÁSILNICKÝ, ŠPATNÝ. I SAMHARU DĚLÁ ZE SVÉ LÁSKY.

*VĚDOMÍ, KTERÉ SE ROZŠIŘUJE, ABY OSLAVILO SVOU JEDNOTU, JE LÁSKA.

*VĚDOMÍ SMĚŘUJE K JÍDLU, ABY SE JÍDLO STALO JEHO SOUČÁSTÍ NEBO ABY SE STALO SOUČÁSTÍ JÍDLA. VĚDOMÍ JDE VSTŘÍC ČEMUKOLI JEN PROTO, ABY SE USKUTEČNILA JEDNOTA.

*NIC NENÍ NEVHODNÉ, POKUD CHÁPETE LÁSKU. VŠECHNO JE NEPŘÍZNIVÉ, POKUD NEROZUMÍTE LÁSCE.

*SEX JE ÚŽASNÝM PROJEVEM TÉTO LÁSKY, ABY SE JINÉ TĚLO DOSTALO DO JEDNOTY S VÁMI A VY S TÍMTO TĚLEM.

*KDYŽ SE VAŠE VĚDOMÍ Z LÁSKY PŘIBLÍŽÍ K JÍDLU, CHCE Z NĚJ UDĚLAT SOUČÁST SEBE SAMA, TO ZNAMENÁ DÁT TOMUTO JÍDLU PROŽITEK JEDNOTY.

*POKUD SE TOTÉŽ VĚDOMÍ BEZ LÁSKY POHNE SMĚREM K JÍDLU, CHCE TOTO JÍDLO UCHOPIT, ZNIČIT, MANIPULOVAT S NÍM A VYUŽÍVAT HO.

*MILOVNÍCI JÍDLA NIKDY NEONEMOCNÍ ANI NEONEMOCNÍ. MANIPULÁTOŘI S JÍDLEM SE STÁVAJÍ NEMOCNÝMI A CHOROBNÝMI. MILOVNÍCI JÍDLA SE NIKDY NESTANOU OBÉZNÍMI, NEDOSTANOU ŽÁDNOU NEMOC NEBO ONEMOCNĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S JÍDELNÍMI NÁVYKY A STYLEM STRAVOVÁNÍ.

*JSOU TO MANIPULÁTOŘI S POTRAVINAMI, LIDÉ, KTEŘÍ ZNÁSILŇUJÍ POTRAVINY KVŮLI „FORNOGRAFII“ POTRAVIN – PŘÍLIŠNÉ REKLAMĚ NA POTRAVINY POMOCÍ BAREV A ARANŽMÁ. LIDÉ, KTEŘÍ JSOU VYVOLÁNI POTRAVINOVOU PORNOGRAFIÍ A ZNÁSILŇUJÍ JÍDLO, DOSTÁVAJÍ NEMOCI SOUVISEJÍCÍ S POTRAVINOVÝMI VZORCI A JÍDLEM.

*VŠICHNI NASLOUCHEJTE TOMUTO SILNÉMU POZNÁNÍ: JAKMILE SLADÍTE SVŮJ VZOR JÍDLA, VÁŠ SEXUÁLNÍ VZOR SE SNADNO SLADÍ A VÁŠ ŽIVOT BUDE JEN OSLAVOU.

*POSLOUCHEJTE POZORNĚ, INTENZIVNĚ, STRAVTE TUTO PRAVDU: TO, ŽE MILUJETE JÍDLO, NENÍ ŠPATNÉ, TO, ŽE MANIPULUJETE JÍDLEM A ZNÁSILŇUJETE JÍDLO, JE ŠPATNÉ.

*KDYŽ MILUJETE JÍDLO, VÍTE, KOLIK JÍDLA SE S VÁMI MŮŽE SJEDNOTIT, JAKÁ JE VAŠE SCHOPNOST TRÁVENÍ, JAKÝ DRUH JÍDLA SE S VÁMI MŮŽE SJEDNOTIT, JAKÝ DRUH JÍDLA VÁS POSÍLÍ A NECHÁ SE VÁMI POSÍLIT.

*KDYKOLI STRÁVÍTE JÍDLO A TO SE VE VÁS STANE ENERGIÍ, NEJENŽE VÁS TO JÍDLO POSÍLÍ, ALE VY TO JÍDLO POSÍLÍTE, PROTOŽE SE STANE ENERGIÍ.

*KDYKOLI SE VE VÁS VYSKYTNE PROBLÉM ZPŮSOBENÝ JÍDLEM, NEJENŽE S JÍDLEM MANIPULUJETE A ZNÁSILŇUJETE HO, ALE TAKÉ JÍDLO S VÁMI NENÍ KOMPLETNÍ, PROTOŽE NESPLNILO ÚČEL, PRO KTERÝ VZNIKLO.

*SPRÁVNÉ JÍDLO SE SPRÁVNÝM VĚDOMÍM NAPLŇUJE VÁS I JÍDLO.

*KDYŽ UŽ MLUVÍM O JÍDLE, POUŽIJTE STEJNÝ PRINCIP A PŘIŘAĎTE HO K HUDBĚ, VIZUÁLNÍMU VNÍMÁNÍ, VŠEM PĚTI SMYSLŮM – VČETNĚ SEXU.

*UVIDÍTE ZCELA JASNĚ, ZDA JÍDLO JÍTE, NEBO ZNÁSILŇUJETE? MILUJETE A MÁTE SEX, NEBO ZNÁSILŇUJETE DRUHOU OSOBU?

*MASTURBUJETE Z VYSOKÉ ROMANTIKY, NEBO MASTURBUJETE Z NÁSILNICKÉHO ZNÁSILŇUJÍCÍHO POSTOJE? PODÍVEJTE SE NA CELOU VĚC.

*JE TŘEBA SE PODÍVAT NA – JÍTE JÍDLO Z LÁSKY, NEBO MANIPULUJETE, ZNÁSILŇUJETE JÍDLO?

*STEJNĚ TAK – PROVOZUJETE SEX Z PŘEKYPUJÍCÍ, LÁSKYPLNÉ, ROMANTICKÉ JEDNOTY, NEBO DRUHÉHO ZNÁSILŇUJETE JEN ZE VZTEKU A NÁSILÍ ČI Z NĚJAKÉHO JINÉHO DŮVODU?

*CHCI VÁM DÁT JEN 2-3 MINUTY. NAPIŠTE, CO JSEM ŘEKL O JÍDLE A SEXU, ABYCH VĚDĚL, ŽE JSTE TO VŠICHNI JASNĚ POCHOPILI, A PAK VÁM PROZRADÍM DALŠÍ KROK.

..*VIDĚL JSEM, CO JSTE VŠICHNI NAPSALI. A TAKÉ JSEM SI PRŮBĚŽNĚ ČETL VŠECHNY OTÁZKY VŠECH LIDÍ.

*CO JSEM POCHOPIL, JE AKCE.. ŽÁDNÝ HIT A PLÁN VZTAHU PRO DLOUHODOBÉ ŽITÍ ZAPOJENÍ, KTERÉ NAPLŇUJE DRUHÉHO.

*JE TO MNOHEM VÍC NEŽ TO, CO PÍŠETE.

*VIDÍM VŠECHNY VAŠE OTÁZKY. MOHU ODPOVĚDĚT NAJEDNOU.

*VE VNITŘNÍM SVĚTĚ NEODKLÁDEJTE MÍT VYTRVALOST VŮLE, VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ NEODKLÁDEJTE PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI.

*VŠICHNI POSLOUCHEJTE, ZVLÁŠTĚ MOJI ŽÁCI. BUDU VÁS DÁL ZASYPÁVAT OSVÍCENÍM, VĚDOMOSTMI, SCHOPNOSTMI, VŠÍM. NEODKLÁDEJTE TO.

*JEŠTĚ SI VZPOMÍNÁM, ŽE V TIRUVANNAMALAI OBVYKLE U SOUSEDŮ DOMA PUSTÍ NĚJAKÝ FILM O BOHU.

*TENKRÁT SE V TAMILSKÝCH KINECH PROMÍTALO HODNĚ DUCHOVNÍCH FILMŮ.

*TAKŽE JEDNOU JSEM SE DÍVAL .. KDE AV DÁVÁ KRÁSNOU MOUDROST A ODPOVĚĎ TYPU PÍSNĚ.

*TEĎ UŽ ROZUMÍM PŘÍBĚHU

*ŠEL JSEM A ZEPTAL JSEM SE SVÉHO GURUA ARUNÁGIRI YOGISHWÁRY: „CO JE NEJHORŠÍ VĚC NA SVĚTĚ?“ *PŘIŠEL JSEM A ZEPTAL JSEM SE HO: „CO JE NEJHORŠÍ VĚC NA SVĚTĚ?“

* ON ŘEKL: „FYZICKY NEJHORŠÍ JE STÁT SE OBÉZNÍM; PSYCHICKY NEJHORŠÍ JE STÁT SE PSYCHICKY NEMOCNÝM, MENTÁLNÍM PŘÍPADEM; VĚDOMĚ NEJHORŠÍ JE STÁT SE ATEISTOU. TO JE NEJHORŠÍ VĚC NA SVĚTĚ.“

* PAK JSEM SE HO ZEPTAL: „JE NĚCO HORŠÍHO NEŽ TOHLE?“

ODPOVĚDĚL: „ODKLÁDÁNÍ POSTOJŮ.“

* BUDU PŘEKLÁDAT PRO MEENU JOSHI, JINAK BY ZAČALA KŘIČET, ACH, TY MLUVÍŠ V TAMILŠTINĚ.

*MŮJ GURU ARUNAGIRI YÓGISHWARA MI ŘEKL, ODLOŽTE ODKLÁDACÍ MENTALITU. ŘEKL MI TAKÉ KRÁSNÝ PŘÍKLAD:

*ČLOVĚK, KTERÝ ODKLÁDÁ, JE JAKO RYBA UVNITŘ OCEÁNU, ALE NEOTEVŘE ÚSTA A NENAPIJE SE VODY, ZEMŘE DEHYDRATACÍ. STEJNĚ TAK SE ŽIVOT DĚJE STÁLE, ALE LIDÉ, KTEŘÍ ODKLÁDAJÍ, ZEMŘOU JAKO RYBA UVNITŘ OCEÁNU NA DEHYDRATACI, PROTOŽE NEOTEVŘELI ÚSTA A NEPUSTILI DOVNITŘ VODU.

*PO SHLÉDNUTÍ TÉTO PÍSNĚ JSEM ŠEL ZA GURUEM, ŘEKNU VÁM TU PÍSEŇ.

*JAKÁ ÚŽASNÁ VZPOMÍNKA. JE TO NÁDHERNÁ PÍSEŇ OD KP SUNDARAMBALA. PO JEJÍM POSLECHU JSEM ŠEL K ARUNÁGIRI YOGISHWAROVI A ZEPTAL SE.

*TAKŽE JEDNO UČENÍ, SLOVO MÉHO GURUA SE MI DOSTALO DO SYSTÉMU, JE: ŽÁDNÉ ODKLÁDÁNÍ.

*ODKLÁDÁNÍ JE JAKO RAKOVINA – ANIŽ BYSTE O TOM VĚDĚLI, ZABIJE VÁS.

*VE VNITŘNÍM PROSTORU JE VYTRVALOST VŮLE TAPAS. KDYŽ PŘESTANETE ODKLÁDAT, KDYŽ BUDETE MÍT VYTRVALOU VŮLI, VŠICHNI VÍTE, ŽE VYTRVALÁ VŮLE VÁS UČINÍ OSVÍCENÝMI JENOMŽE VY SI MYSLÍTE, ŽE JI OD ZÍTŘKA BUDU MÍT.

*JAKMILE SE ODKLÁDÁNÍ STANE VAŠÍM VZOREM, JSTE MRTVÍ. UŽ SE VÁM NEMŮŽE STÁT NIC DOBRÉHO. STEJNĚ TAK VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ: VÍTE, ŽE JEN KDYŽ ZA NĚCO PŘEVEZMETE ODPOVĚDNOST, DOSÁHNETE TOHO.

*JAKMILE SE ALE NAUČÍTE VZOR ODKLÁDÁNÍ VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ. S ODKLÁDACÍM POSTOJEM NELZE VE VNITŘNÍM ANI VNĚJŠÍM SVĚTĚ NIČEHO DOSÁHNOUT.

*KDYŽ MLUVÍM TAMILSKY, UŽÍVÁM SI TO, JAKO SI TO UŽÍVAJÍ DĚTI VE ŠKOLE, KDYŽ JDOU KAŽDÝ ROK NA JEVIŠTĚ. STEJNĚ TAK, KDYŽ POUŽÍVÁM TAMILŠTINU, UŽÍVÁM SI OSLAVU TOHO, ŽE JSEM SE DOBŘE PŘEDVEDL.

*KONEC DNE, VŠECHNY TY SKVĚLÉ MOCNÉ KOGNICE, KTERÉ MI MŮJ GURU DAL, NA MĚ FUNGOVALY, PROTOŽE JSEM JE NIKDY NEODKLÁDAL.

*ROZHODNĚTE SE NEODKLÁDAT, TO JE VŠE.

*JSTE JIŽ V MÉM OCEÁNU POZNÁNÍ. BUDU POKRAČOVAT VE SPRCHOVÁNÍ NA VÁS. KDYŽ NEBUDETE ODKLÁDAT, DOSÁHNETE VNITŘNÍHO SVĚTA, VNĚJŠÍHO SVĚTA, VŠEHO.

*JESTLIŽE NEBUDETE ODKLÁDAT, DOSÁHNETE VŠEHO.

*JESTLIŽE SI NĚJAK VYPĚSTUJETE POSTOJ ODKLÁDÁNÍ, A DOKONCE OSPRAVEDLNĚNÍ SVÉHO ODKLÁDÁNÍ – VŠECHNY ŠPATNÉ VĚCI PŘICHÁZEJÍ K LIDEM, KTEŘÍ ODKLÁDAJÍ.

*JEDINÝ TIP, ZKRATKA. I KDYŽ ODKLÁDÁTE VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ, NEODKLÁDEJTE TO VE VNITŘNÍM SVĚTĚ, NAPŘ. CHCETE PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVOU OBCHODNÍ JÓGU, MNOHO VĚCÍ VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ.

*I KDYŽ ODKLÁDÁTE VNĚJŠÍ ODPOVĚDNOST, NIKDY NEODKLÁDEJTE VNITŘNÍ VYTRVALOST VŮLE.

*ODKLÁDÁM TO, CO VÍM, ALE NEODKLÁDÁM PRAVDU, JSEM PARAMASHIVA. JEDNA VAŠE ČÁST SE VÁM VYSMĚJE, EH, JSTE TAK TLUSTÍ JAKO PRASE A TAK LACINÝ ŽIVOT ŽIJETE, TVRDÍTE, ŽE JSTE PARAMASHIVA. ŘEKNĚTE SI, ŽE MOŽNÁ NEPŘIJÍMÁM ODPOVĚDNOST ZA VNĚJŠÍ VĚCI, MOŽNÁ NEDĚLÁM TO, CO MUSÍM, MOŽNÁ ODKLÁDÁM VE VNITŘNÍM SVĚTĚ, NE UVNITŘ VÍM, ŽE JSEM PARAMASHIVA, A VŠECHNY TYTO SDHD NECHTE PŘIJÍT A ODEJÍT.

*JESTLIŽE SE BUDETE DRŽET TOHOTO VNITŘNÍHO POSTOJE, PAK SE VE VÁS UDRŽÍ TO, ŽE JÁ JSEM PARAMASHIVA, A PŘIROZENĚ SE ZMĚNÍ VÁŠ DECHOVÝ VZOREC. LENOST ZMIZÍ, ODKLÁDÁNÍ VZORCE ODUMŘE.

*PARAMASHIVA JE ŽIVÁ BYTOST. KDYŽ ŘEKNETE, ŽE JSTE PARAMASHIVA, NEBUDE SEDĚT TIŠE. S RADOSTÍ DO VÁS VSTOUPÍ.

*KDYŽ O SOBĚ PROHLÁSÍTE, ŽE JSTE PARAMASHIVA, NEBUDE NA VÁS ŽÁRLIT. JE ŠŤASTNÝ JEN WOW MÁM JEŠTĚ JEDNO TĚLO, KTERÉ SE PROJEVÍ.

*KDYŽ SE PROHLÁSÍTE ZA PARAMASHIVU, NEJEN VY SLAVÍTE, ALE I ON SLAVÍ VÁS!

*MŮŽETE SE PODÍVAT NA VŠECHNY FOTOGRAFIE CHATURMASYI, JE PŘIPRAVEN.

*VE SKUTEČNOSTI JI OD TŘÍ LET MÁME.

*CHCI, ABYSTE VĚDĚLI, ŽE SI VLASTNĚ NEPAMATUJI, ŽE BY TATO FOTOGRAFIE BYLA POŘÍZENA. FOTOGRAF, KTERÝ TUTO FOTKU POŘÍDIL, JE STÁLE NAŽIVU. PŘIŠEL A DAL TO JEDNOMU NAŠEMU SANJÁSÍMU V TIRUVANNAMALAI A ŘEKL, ŽE TUTO FOTOGRAFII POŘÍDIL V TENTO DEN A ŽE JI MÁ VE SVÉM ARCHIVU V ATELIÉRU.

*KDYŽ BYLY SVÁMIJÍÍMU TŘI ROKY, VYFOTIL JSEM HO A DAROVAL. MYSLÍM, ŽE POTOM MOHLY BÝT POŘÍZENY FOTOGRAFIE, ALE TY TEĎ NEMÁME V RUCE.

*NEVÍM, JAKÉ EMOCE TO VE VÁS VŠECH VYVOLÁVÁ. PRO MĚ JE TO JAKO VZPOMÍNKA NA VŠECHNY MÉ GURUY A VŠECHNY TAPASY, KTERÉ DO MĚ VLILI.

*JSEM VLASTNĚ CELEK VŠECH MÝCH GURUŮ… ENERGETICKÉ SÍLY TAPAS, KTERÉ DO MĚ VLILI A UDĚLALI ZE MĚ KVĚTINU.

*TĚCHTO 42 FOTOGRAFIÍ JE SOUHRNEM VEŠKERÉ JEJICH TVRDÉ PRÁCE VŮLE VYTRVALOSTI ZODPOVĚDNOSTI.

*V JEJICH VNITŘNÍM PROSTORU VŮLE VYTRVALOST, KTEROU MĚLI, A V JEJICH VNĚJŠÍM PROSTORU ODPOVĚDNOST, KTEROU ZA MĚ PŘEVZALI – 42 CHATURMASYÍ.

*O ARDHANAREESHWAŘE A TANTRICKÉ VĚDĚ BUDU VÍCE HOVOŘIT V DALŠÍCH SATSANZÍCH.

*TÍMTO VÁM VŠEM ŽEHNÁM.

* NECHŤ VŠICHNI VYZAŘUJEME POCTIVOST, AUTENTICITU, ODPOVĚDNOST, OBOHACUJEME, ZPŮSOBUJEME, ŽIJEME SHUDDHADVAITA SAIVAM, PARAMADVAITA SAIVAM – STAV, PROSTOR, SÍLY, BYTÍ, NADVĚDOMÍ A KAILASA, MAHAKAILASA PARAMASHIVU. PARAMASHIVOHAM, OM NITHYANANDA PARAMASHIIVOHAM, VĚČNOU BLAŽENOST NITHYANANDA. DĚKUJI TI, BUĎTE BLAŽENÍ.

ZDROJ:

https://nithyanandapedia.org/wiki/September_29_2022