Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

1. Správca osobných údajov

Prevádzkovateľom webu tajomstvahinduizmu.nithyananda-slovakia.sk a správcom osobných údajov (ďalej len správca) podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov (GDPR) je:

Nithyananda meditačná akadémia Slovakia, Dostojevského 12, 05801 Poprad, Slovenská republika, IČO: 42339219

Kontaktné údaje: Email: slovakia.shivaloka@gmail.com

Osobné údaje zpracovávám na základe platného právneho dôvodu (viď. ďalej), predovšetkým na základe oprávneného záujmu, plnenia zmlúv, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu.

2. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam tieto osobné údaje pre nasledujúce účely:

Email, telefónne číslo, meno:

V prípade, že nám poskytnete v kontaktnom formulári alebo odoslaním na našu emailovú adresu, a to za účelom vybavenia dotazu, zaradenie do databáze na obdržania noviniek alebo prípadného budúceho plnenia zmluvy. Údaje sú ukladané do databázy. Ak požiadate o vymazanie týchto údajov prostredníctvom žiadosti zaslanej na našu emailovú adresu, budú tieto informácie vymazané. Tieto informácie evidujeme z titulu Oprávnený záujem.

IP adresy, údaje prehliadania webu, zobrazené stránky a úkony na stránke:

Tieto údaje evidujeme z titulu Oprávnený záujem pre bežnú analýzu návštevnosti, odhaľovanie chýb na serveri, prevenciu podvodov a útokov na server a vylepšovanie používateľského zážitku. Nie sú zhromažďované demografické údaje. Týmito údajmi nemožno identifikovať konkrétneho návštevníka stránok. Tieto informácie sú automaticky mazané najdlhšie po 26 mesiacoch.

3. Cookies

Tento web využíva cookies, ktoré sú nutné pre správny beh a funkcionalitu webových stránok. Tieto cookie neumožňujú identifikáciu konkrétneho užívateľa. Tieto cookie sú ukladané z titulu Oprávneného záujmu. Ďalším používaním týchto stránok súhlasíte s použitím týchto cookie.

Na stránkach nie sú ukladané reklamné trackovacie cookie.

Ukladanie cookies môžete zakázať priamo vo Vašom prehliadači.

4. Zabezpečenie osobných údajov

Technicky zabezpečujeme získané osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou technológií, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, ktoré bránia získaniu či zneužitiu získaných osobných údajov, najmä zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. K osobným údajom má prístup iba správca.

5. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje neposkytujeme na spracovanie tretím osobám s výnimkou dát analytických nástrojov (Google Analytics).

Informácie zo sledovania návštevnosti sú spracovávané pomocou nástroja Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

6. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo byť informovaní, ako sa zaobchádza s osobnými údajmi, tieto informácie sú dostupné na tejto stránke.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Na vyžiadanie doložíme, aké osobné údaje o Vás spracovávame a za akým účelom.

Máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Máte právo na obmedzené spracovanie, ak sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné údaje, či nechcete, aby sme Vaše údaje spracovávali. Túto výnimku nemožno uplatniť na spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností (napr. Povinnosti v súvislosti s účtovníctvom).

Máte právo na prenositeľnosť osobných údajov. Ak by ste svoje osobné údaje chceli preniesť k inému správcovi, odovzdáme o Vás spracované údaje v strojovo čitateľnej podobe.

Máte právo na vymazanie. Toto právo nemožno uplatňovať na spracovanie tých osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností (napr. Povinnosti v súvislosti s účtovníctvom).

Ak si myslíte, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak prípadné podozrenie najprv oznámite nám, aby sme mohli prípadne dohodnúť nápravu.

7. Mlčanlivosť

Prehlasujeme, že sme viazaní mlčanlivosťou a to aj po období, keď skončia záväzkové vzťahy medzi nami. V žiadnom prípade nebudú Vaše údaje prezradené tretej strane ani neurobíme žiadne skutky, ktoré by ohrozili bezpečnosť Vašich osobných údajov.