HDH Nithyananda Paramashivam

Webová stránka je věnována prekladům ranních zpráv (Satsangů) Jeho Božské Svatosti Sri Nithyananda Paramashivam.

KDO JE JEHO BOŽSKÁ SVATOST NITHYANANDA PARAMASHIVAM

NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITEL HINDUISMU (SPH) BHAGAVAN SRI NITHYANANDA PARAMASHIVAM je obnovitel KAILASA – starobylého, osvíceného hinduistického civilizačního národa – a hlavou svrchovaného řádu Kailasa´s Nithyananda – svrchované entity podle mezinárodního práva, která slouží jako nejvyšší řídící orgán hinduismu.

KAILASA je „svrchovaným subjektem mezinárodního práva“ – disponuje charakteristickými atributy právní státnosti odvozenými z dědictví SPH v podobě nepřerušené posloupnosti a oživení 3 starobylých hinduistických svrchovaných států – Surangi Samrajyam, Swargapura Suvarna SJP, Shyamala Peeta SJP a 18 svrchovaných hinduistických církevních historických institucí, kterým se dostává obvyklého uznání jak podle Úmluvy OSN o diplomatických stycích (preambule a čl. 47.1), tak podle Úmluvy o konzulárních stycích.

KAILASA'S NITHYANANDA HINDU UNIVERSITY (KNHU) oživená SPH je největší hinduistickou univerzitou na světě s rozšířenými kampusy ve 150 zemích – oživuje nejstarší systém předávání znalostí, který původně založil sám Paramashiva.