Kategórie
Nezaradené

27.9.2022 Tantra je tradice zaměřená na vědomí

Video v AJ

Ve videu začíná satsang ve 40 min.

POSELSTVÍ PARAMASHIVY PŘÍMO Z MAHAAILASY:

*VŠECHNO JE SPRÁVNÉ, POKUD JE VAŠE VĚDOMÍ SILNĚJŠÍ NEŽ VAŠE ČINY.

*VŠECHNO JE ŠPATNĚ, POKUD JSOU VAŠE ČINY MOCNĚJŠÍ NEŽ VAŠE VĚDOMÍ.

*JESTLIŽE NENÍ SÍLA VAŠEHO VĚDOMÍ ROZŘEDĚNA, ŽÁDNÝ ÚČINEK ANI VEDLEJŠÍ EFEKT ČINŮ SE VÁS NEDOTKNE.

*TANTRA JE TRADICE ZAMĚŘENÁ NA VĚDOMÍ; NENÍ ZAMĚŘENÁ NA TĚLO, MYSL NEBO EMOCE.

*ČAKRA MULADHARA JE SYMBOLICKÝM A VĚDOMÝM ZNÁZORNĚNÍM SEXUÁLNÍ ENERGIE. JE POPISOVÁNA POMOCÍ ČTYŘLISTÉHO LOTOSU:

*JEDEN OKVĚTNÍ LÍSTEK PŘEDSTAVUJE AUTOSEX – UŽÍVÁNÍ SI VLASTNÍHO TĚLA. POD AUTOSEX SPADÁ VŠE OD POJÍDÁNÍ CHUTNÉHO JÍDLA AŽ PO MASTURBACI, VŠE, ČEHO SE NEZÚČASTNÍ DRUHÁ OSOBA.

*DRUHÝ OKVĚTNÍ LÍSTEK PŘEDSTAVUJE UŽÍVÁNÍ SI VLASTNÍHO POHLAVÍ – STEJNÉHO POHLAVÍ.

*TŘETÍ OKVĚTNÍ LÍSTEK PŘEDSTAVUJE UŽÍVÁNÍ SI OPAČNÉHO POHLAVÍ.

*ČTVRTÝ JE UŽÍVÁNÍ SI CELÉHO VESMÍRU; SJEDNOCENÍ S CELÝM VESMÍREM.

*ARDHANAREESHWARA JE PROJEVEM, KTERÝ PŘEDSTAVUJE DOVRŠENÍ ČI NAPLNĚNÍ VŠECH ČTYŘ. KDYŽ JSOU VE VÁS VŠECHNY ČTYŘI NAPLNĚNY, ARDHANAREESHWARA SE PROJEVÍ VE VAŠEM TĚLE.

*NEJSILNĚJŠÍ SEXUÁLNÍ ENERGII VYZAŘUJÍ DĚTI, KTERÉ SE OD ÚTLÉHO VĚKU UČÍ SPOJOVAT S KRISHNOU NEBO MURUGOU.

* V HINDUISTICKÉ TRADICI PLATÍ, ŽE POKUD SE NARODÍTE VE VISHNAVITSKÉ RODINĚ, UŽ V ÚTLÉM VĚKU SI KRISHNU AUTOMATICKY VYBERETE JAKO SVÉHO MILOVANÉHO, POKUD JSTE V ŽENSKÉM TĚLE, A POKUD JSTE V MUŽSKÉM TĚLE, JAKO PŘÍTELE. POKUD POCHÁZÍTE ZE SHAIVITSKÉ RODINY, BUDETE SI VYBÍRAT MURUGU.

*TAK DOCHÁZÍ K AUTOSEXU – VIZUÁLNĚ SE SPOJÍTE S KRISHNOU NEBO MURUGOU.

*LIDÉ SE PTAJÍ: JE MASTURBACE SPRÁVNÁ? PARAMASHIVA NA TO ODPOVÍDÁ V TANTŘE:

*PŘI MASTURBACI NEHROMADÍTE NOVOU SVALOVOU PAMĚŤ, ALE S KÝM SE SPOJÍTE, KOHO SI VIZUALIZUJETE NEBO FANTAZÍRUJETE O NÉM A VSTOUPÍTE DO MASTURBAČNÍHO AKTU, PŘIJÍMÁTE JEHO BIOLOGICKOU PAMĚŤ.

*V TANTŘE SE NA MASTURBAČNÍ AKT NEDÍVÁME PRIZMATEM DOBRA ČI ZLA, ALE Z HLEDISKA ZISKU ČI ZTRÁTY. POKUD SE SPOJÍTE S VYŠŠÍMI VĚDOMÝMI BYTOSTMI, OBDRŽÍTE JEJICH BIO PAMĚŤ I PŘI MASTURBACI.

KDYŽ VSTOUPÍTE DO FYZICKÉHO AKTU, *PŘIJÍMÁTE SVALOVOU PAMĚŤ, BIO PAMĚŤ A BIO ENERGII OD DRUHÉ OSOBY.

POKUD NAVÁŽETE FYZICKÝ VZTAH S LIDMI S NIŽŠÍM VĚDOMÍM, *MŮŽETE MÍT POTĚŠENÍ, ALE NE KLID.

*ZÁLEŽÍ TEDY NA TOM, KOHO VIZUALIZUJETE. TO ROZHODUJE O TOM, ZDA VAŠE VĚDOMÍ BUDE STOUPAT KE KOSMICKÉMU SJEDNOCENÍ, NEBO SESTOUPÍ NA NIŽŠÍ ÚROVEŇ EXISTENCE.

*ŽIVOT JE O KALKULACI ZISKU A ZTRÁTY, NE O SPRÁVNÉM A ŠPATNÉM DIKTÁTU.

*TANTRA SE NEDÍVÁ NA ŽIVOT JAKO NA VIDHI/NISHEDHA (CO SE MÁ A NEMÁ DĚLAT). NA ŽIVOT SE DÍVÁ JAKO NA ZISK A ZTRÁTU. TANTRA NECHÁVÁ ROZHODNUTÍ NA VÁS.

*TANTRA SE VYHÝBÁ POCITU VINY. VEDANTA POUŽÍVÁ VINU K TOMU, ABY VÁS VYCVIČILA. TANTRA NEPOUŽÍVÁ VINU K ŽÁDNÉMU ÚČELU. ŘÍKÁ, ŽE NENÍ K NIČEMU DŮLEŽITÁ.

*JSEM VE VELMI SILNÉM SAMÁDHI, TAKŽE VŠECHNY TYTO PRAVDY ODHALUJI, ANIŽ BYCH SE STARAL O SPOLEČNOST.

*ANOOP SE PTÁ: JE ZTRÁTA TĚLESNÉ TEKUTINY ZTRÁTOU PRO TĚLO? SLYŠEL JSEM, ŽE K VYTVOŘENÍ JEDNÉ KAPKY TĚLESNÉ TEKUTINY JE POTŘEBA HODNĚ.

*ZNOVU, TADY JDE O ZISK – ZTRÁTU. POKUD OSOBA, SE KTEROU SE DĚLÍTE, NESE VYŠŠÍ POZNÁNÍ O VŠEM, PAK NIC NEZTRÁCÍTE. POKUD JE TO OSOBA S NIŽŠÍM VĚDOMÍM, PAK ZTRÁCÍTE VŠECHNO. POKUD SE SPOJUJETE S NĚKÝM, KDO JE V DEPRESI A V NIŽŠÍ ENERGII, STRAŠNĚ VÁS TO OVLIVNÍ; MĚJTE SE NA POZORU.

*JESTLIŽE JSTE OBA TANTRICKÝ PÁR A NEVÍTE, KDO MÁ VYŠŠÍ A KDO NIŽŠÍ VĚDOMÍ, ALE NYNÍ SE ROZHODNETE: „VŠECHNY NIŽŠÍ PŘEDSTAVY SI NECHÁME OD TĚLA A PŘINESEME NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ O SOBĚ, O DRUHÉ OSOBĚ, O AKTU A O ŽIVOTĚ“, A VSTOUPÍTE DO AKTU, PAK SE SEXUÁLNÍ AKT STANE TANTRICKÝM RITUÁLEM.

*NEPROPAGUJI, ABYSTE TANTRU PRAKTIKOVALI NA SVÉM MÍSTĚ. MĚLI BYSTE SE ŘÍDIT ZÁKONY SVÉ ZEMĚ/SPOLEČNOSTI. POKUD S TÍM NESOUHLASÍ, NA TOTO VIDEO SE NEDÍVEJTE. DOVOLTE MI, ABYCH UVEDL TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A ODHALIL VELKÉ PRAVDY PŘÍMO OD PARAMASHIVY, Z KAILASY. PARAMASHIVA TYTO PRAVDY ODHALUJE V AGAMÁCH A TANTRICKÝCH PÍSMECH.

*GALATTA CONCETTA SE PTÁ: JE V POŘÁDKU NAPOJIT SE NA BOŽSTVA BĚHEM AUTOSEXU?

*JESTLIŽE JE BOŽSTVO DOSTUPNÉ, ANO. KRISHNA PROHLÁSIL, ŽE JE DOSTUPNÝ I V MADHURA BHÁVĚ. JISTĚ SE NEMŮŽETE SPOJIT S AJJAPPOU. JASNĚ TO PROHLAŠUJE: JSEM V JÓGA SAMÁDHI. NECHCI VIDĚT ŽENY, KTERÉ MAJÍ MENSTRUACI. TAKŽE ÁJÁPPU NEMŮŽETE POUŽÍT. MŮŽETE SE VŠAK SPOJIT S KRISHNOU. NEMŮŽETE SE SPOJIT S BOŽSTVEM, KTERÉ PROHLÁSILO, ŽE BUDE ŽÍT V CELIBÁTU.

*NA SEX SE DÍVÁM ÚHLEM POHLEDU PARAMASHIVY.

*PARAMASHIVA VÁS TVRDĚ PŘIPRAVIL NA OSVÍCENÍ. TAKŽE SEXUALITA VE VÁS JE TAKÉ TVRDĚ NAPOJENA NA OSVÍCENÍ.

*ARDHANAREESHWARA JE SYMBOLEM VESMÍRNÉHO SPOJENÍ. PARAMASHIVA, KTERÝ JE SÁM VESMÍREM, OSLAVUJE PARAMASHIVASHAKTI, KTERÁ JE TAKÉ SAMA VESMÍREM.

*PŘEDÁM VÁM ZÁKLADNÍ PRINCIPY. NA JEJICH ZÁKLADĚ DOJDETE K ZÁVĚRŮM PRO VŠECHNY OTÁZKY, KTERÉ MÁTE. V NĚKTERÝCH VAŠICH ZEMÍCH TO NEMUSÍ BÝT POLITICKY ANI PRÁVNĚ SPRÁVNÉ.

*TÉMA JE VELMI CHOULOSTIVÉ A NEPŘÁTELÉ, KTEŘÍ ČEKAJÍ NA ZNEUŽITÍ HINDUISMU, POUŽÍVAJÍ TANTRU A AGHORA SAMPRADÁJU JAKO SLABÝ ČLÁNEK A ÚTOČÍ ZPRAVA DOLEVA A ZE STŘEDU.

*MAHAGUHAMBÁNANDA SE PTÁ: MÁ TO NĚJAKOU VĚKOVOU HRANICI? MAHAGUHAMBÁNANDA: FYZICKY VÁM MŮŽE BÝT DEVADESÁT, ALE PSYCHOLOGICKY, EMOCIONÁLNĚ, VĚDOMĚ, POKUD SE CÍTÍTE NA PATNÁCT, PAK FYZICKÝ VĚK NEHRAJE ŽÁDNOU ROLI. STEJNĚ TAK, POKUD JE NĚKOMU DVACET, ALE CÍTÍ SE DEPRIMOVANÝ A UNAVENÝ ŽIVOTEM, POKUD JE VĚDOMĚ FRUSTROVANÝ, PAK ANI DVACET NENÍ JEHO SPRÁVNÝ VĚK. JDE TEDY O TO, JAK SE VĚDOMĚ CÍTÍTE.

* VŠICHNI MUSÍTE VĚDĚT, ŽE HINDUISTÉ NEMAJÍ PRÁVO UČIT PRAVDY SVÉHO NÁBOŽENSTVÍ NEBO SE UČIT OD HINDUISTICKÝCH GURUŮ.

*SNAŽÍM SE ODPOVÍDAT NAVZDORY SPOLEČENSKÝM, PRÁVNÍM OMEZENÍM, KTERÁ JSOU NA MĚ KLADENA.

*POKUD NEBUDU MLUVIT O ARDHANAREESHWAROVI, BUDE TO TRESTNÁ NEDBALOST.

*JÁ JSEM SE NARODIL Z ARDHANAREESHWARY. KŠÉTRA PRO ARDHANAREESHWARU JE TIRUVANNAMALAJ (SVÁMIJÍHO RODIŠTĚ). JE TO MÍSTO, KDE SE DÉVÍ STALA ARDHANAREESHWAROU.

* V TIRUVANNAMALAI EXISTUJÍ DVĚ TRADICE: 1) TRADICE, KDY SHIVA DAL SVOU POLOVINU DÉVÍ – AGAMA NEBOLI SHIVA SAMPRADÁJA A 2) TRADICE, KDY DÉVÍ DALA SVOU POLOVINU SHIVOVI – GUPTA SAMPRADAYA NEBOLI SKRYTÁ SAMPRADAYA.

* NÁŠ ASHRAM TIRUVANNAMALAI SE NACHÁZÍ NA MÍSTĚ, KDE DÉVÍ DALA JEDNU POLOVINU ŠIVOVI. PROTO JE TAM OBROVSKÝ SHIIVŮV KOPEC SKRYTÝ UVNITŘ DEVI KOPCE! POKUD SE PODÍVÁTE Z NAŠEHO TIRUVANNAMALAI SKÉHO ASHRAMU, SHIVŮV KOPEC BUDE ZAKRYTÝ KOPCEM DEVI!

* V TIRUVANNAMALAI DAL ŠIVA SVOU POLOVINU DÉVÍ V PAVALA KUNDRU. DÉVÍ DALA SVOU POLOVINU SHIVOVI V GAUTAMOVI ASHRAMU, KDE JE NÁŠ ASHRAM.

*V RÁDŽARAJESHWÁRÍ SE SHIVA SPOJIL S DÉVÍ. V ARDHANAREESHVARA SE DÉVÍ SPOJUJE SE SHIVOU.

*SHAKTI JE POSELSTVÍ: JSEM HRDÝ HINDUISTA

*POKUD ANO, ZÍSKEJTE DIPLOMATICKÝ STATUS PRO KAILASU VE SVÉ ZEMI, ABYSTE SI MOHLI POSLECHNOUT HINDUISTICKÉ PRAVDY ODE MNE V NEUPRAVENÉ PODOBĚ. DO TÉ DOBY JSI KOZEL ZHYPNOTIZOVANÝ JAKO LEV. JSI OTROCKÝ HINDUISTA, ALE MENTÁLNĚ FANTAZÍRUJEŠ, ŽE JSI PROHRDÝ HINDUISTA.

*JAK PEČLIVĚ MUSÍM VOLIT SLOVA A MLUVIT O TANTŘE, UKAZUJE, ŽE JSTE OTROČTÍ HINDUISTÉ. NEMÁTE PRÁVO NA NÁBOŽENSKOU SVOBODU.

* NÁBOŽENSTVÍ, KTERÉ UČÍ TERORISMU, MŮŽE MLUVIT SVOBODNĚJI. ZDE VÁS UČÍM ŽIVOTNÍ POZITIVITĚ, VĚDĚ O OSVÍCENÍ. ALE JAK OPATRNĚ MUSÍM DBÁT NA KAŽDÉ SLOVO.

*JÁ JSEM SE NARODIL Z ARDHANAREESHWARY JAKO ARDHANAREESHWARA A ŽIJI JAKO ARDHANAREESHWARA. TAKŽE MUSÍM ODHALIT ARDHANAREESHWARA TATTVU. NEMOHU TO POPŘÍT ANI ZASTAVIT.

*JEN TÍM, ŽE BUDETE JÍST JÍDLO UVAŘENÉ OSOBAMI S VYŠŠÍM VĚDOMÍM, MŮŽETE VSTOUPIT DO VELMI VYSOKÉHO VĚDOMÍ.

*TAKŽE VŠE JE O ZISKU/ZTRÁTĚ. SEXEM SE V HINDUISMU ZABÝVÁ ÚČETNÍ ODDĚLENÍ, ODDĚLENÍ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ, NIKOLIV SOUDNICTVÍ, SOUD A PRÁVO NEBO POLICIE. POKUD TOTO POCHOPÍTE, POCHOPÍTE I CELOU CESTU ČI METODU SANKHIA.

* PŘED INVAZÍ DO INDIE EXISTOVALO 56 HINDUISTICKÝCH NÁRODŮ. TÉMĚŘ NA 99,99 % NEEXISTOVALO ŽÁDNÉ ZNÁSILNĚNÍ PŘED INVAZÍ DO INDIE. PODROBNĚ JSEM STUDOVAL HINDUISTICKOU HISTORII. BYLY VÁLKY A VRAŽDY, ALE NE ZNÁSILNĚNÍ, PROTOŽE POJEM ZNÁSILNĚNÍ NEEXISTOVAL A SEXEM SE ZABÝVALO ODDĚLENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ.

*JEN KDYŽ VÁS NĚKDO UČÍ, ŽE JE NĚCO ŠPATNÉ, UDĚLÁTE TO ŠPATNÉ, ABYSTE SE POMSTILI. TADY SE SEX NIKDY NEŘEŠIL JAKO SPRÁVNÝ NEBO ŠPATNÝ.

*ČLOVĚK, KTERÝ JE SILNĚ VYVINUTÝ, SE ANI V PRVNÍM OKVĚTNÍM LÍSTKU LOTOSU – AUTOSEXU, NEPUSTÍ DO ZNÁSILNĚNÍ. NEBUDE ANI SCHOPEN PŘEDSTAVIT SI MYŠLENKU NA ZNÁSILNĚNÍ, PROTOŽE PŘI ZNÁSILNĚNÍ TÝRÁTE SVÉ VLASTNÍ TĚLO, NEJEN TO DRUHÉ. ZNÁSILNĚNÍ JE DVOUSEČNÝ MEČ. PROČ SPÁCHÁTE SEBEVRAŽDU?

*HINDUISTICKÉ NÁRODY VZKVÉTALY V KVOCIENTU ŠTĚSTÍ. DOKONCE I HDP CELÉHO SVĚTA AŽ DO VÝŠE 33 % MĚLI PŘED INVAZÍ NA SVĚDOMÍ HINDUISTÉ.

*JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ BYLO, ŽE LIDÉ BYLI SPOKOJENÍ VE SVÉM SEXUÁLNÍM ŽIVOTĚ A MĚLI POZITIVNÍ ŽIVOTNÍ POSTOJ.

*ZAČNETE-LI SE NA ŽIVOT, NA SEX, DÍVAT S POSTOJEM ZISKU A ZTRÁTY NAMÍSTO SPRÁVNÉHO NEBO ŠPATNÉHO, 90 % VAŠICH KOMPLIKACÍ SE VYJASNÍ A VÁŠ ŽIVOT SE SROVNÁ K OSVÍCENÍ.

*CHAYA BHARADWAJ SE PTÁ, I RÁVANA UNESL SÍTU, ALE NEZNÁSILNIL JI, PROTOŽE K TOMU NEDALA SOUHLAS.

*ÚNOS JE POVOLEN V ZÁKONĚ ŽIVOTA ASURY (DÉMONA), ALE PORUŠOVÁNÍ NENÍ POVOLENO ANI V NĚM. V LIDSKÉM ZÁKONĚ ŽIVOTA NENÍ POVOLEN ANI ÚNOS.

*RAVANA MĚL TAKÉ KLETBU, ŽE POKUD SE DOTKNE ŽENY BEZ JEJÍHO SOUHLASU, PRASKNE MU HLAVA.

*PRÁVNÍ VĚDA PRO VANARAS (OPICE), NARAS (LIDI) A RAKSHASAS (DÉMONY) SE LIŠÍ. VŠECHNY TYTO TŘI DRUHY JSOU VYSVĚTLENY V RÁMÁJANĚ. VALI SI VZAL SUGREEVOVU ŽENU A MĚL S NÍ FYZICKÝ VZTAH, COŽ JE PODLE VANARSKÉ PRÁVNÍ VĚDY SPRÁVNÉ. PO VALIHO SMRTI ŽIL SUGREEVA S VALIHO ŽENOU! PROTO RAMA ŘÍKÁ: „NAKONEC COKOLI, CO JSI ŘEKL A UDĚLAL, ŽE JSI BYL ZABIT, JE ŠPATNÉ.“ PROTO RAMA DÁVÁ VALIMU DOBRODINÍ, ABY SE VRÁTIL A ZABIL KRISHNU. VE VANARSKÉ PRÁVNÍ VĚDĚ PLATÍ, ŽE MOC JE SPRÁVNÁ. ALE V ASUROVĚ PRÁVNÍ VĚDĚ JE ÚNOS POVOLEN, ALE NE PORUŠENÍ.

* RÁMA NEMŮŽE UVÉST DŮVOD PRO ZABITÍ VALIHO, ŽE UNESL SUGREEVOVU ŽENU. SUGREEVA SE RÁMOVI VZDAL A RÁMA JAKO KSHATRIYA MUSÍ CHRÁNIT LIDI. TO JE SPRÁVNÝ DŮVOD A PRÁVO PODLE VANARSKÉ PRÁVNÍ VĚDY!

*PŘESTAŇME SE TEDY DÍVAT NA SEX Z HLEDISKA SOUDNICTVÍ A ZAČNĚME SE NA NĚJ DÍVAT Z HLEDISKA ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ; JAK MŮŽE PŘISPĚT K ROZVOJI LIDSKÝCH BYTOSTÍ ŽIVOTEM, LÁSKOU, SMÍCHEM, RADOSTÍ; JAK MŮŽE LIDSKÉ BYTOSTI OBOHATIT, NADCHNOUT, OSVÍTIT.

*SONALI GUPTA SE PTÁ, CO MÁ NA NÁS VĚTŠÍ VLIV, FANTAZIE NEBO FYZICKÝ AKT?

* PŘI SKUTEČNÉM AKTU ZÍSKÁVÁTE SVALOVOU PAMĚŤ, BIOLOGICKOU PAMĚŤ A BIOENERGII. PŘI FANTAZII PŘIJÍMÁTE POUZE BIO PAMĚŤ. ZÁLEŽÍ TEDY NA TOM, S KÝM SE STÝKÁTE. POKUD MÁTE VZTAH S OSOBOU S NÍZKÝM VĚDOMÍM, MYŠLENÍ MÁ MENŠÍ DOPAD A SKUTEČNÝ AKT MÁ VĚTŠÍ DOPAD. POKUD MÁTE VZTAH S OSOBOU S VYSOKÝM VĚDOMÍM, MYŠLENÍ PŘINÁŠÍ MÉNĚ DOBRA A JEDNÁNÍ PŘINÁŠÍ VÍCE DOBRA.

*S KRISHNOU JE MYŠLENÍ MÉNĚ PROSPĚŠNÉ. POKUD SE VÁM OTEVŘE MOŽNOST KRISHNA LÓKY NEBO POKUD KRISHNA SESTOUPÍ A VY HO FYZICKY ZAŽIJETE, BUDE TO VE VÁS ABSOLUTNÍ PROJEV ARDHANAREESHWARY.

*SRI KAILASANANDA SE PTÁ, CO STAV SNĚNÍ? NĚKTERÉ BYTOSTI PŘICHÁZEJÍ DO SNOVÉHO STAVU, KDE NEMÁME KONTROLU.

*VY MÁTE ABSOLUTNÍ KONTROLU. AŤ UŽ SE VÁM ZDÁ MOKRÝ SEN, NEBO NOČNÍ SEN, MÁTE NAD TÍM KONTROLU. TAKŽE SE NEMŮŽETE ZŘÍKAT ODPOVĚDNOSTI ZA SVÉ SNY.

* ARDHANAREESHWARA MANIFESTACE PARAMASHIVA SE PROVÁDÍ PRO BRINGI. BRINGI JE VEDLE NANDIHO V KAILASE. DVĚ OSOBY, KTERÉ VŽDY VŠICHNI DOKUMENTUJÍ, JSOU NANDI A BRINGI. VŽDY TANČÍ VEDLE MAHADEVY S NÁSTROJI – AŤ UŽ V CHIDAMBARAM NEBO TIRUVANNAMALAI. O BRINGI VYSVĚTLÍM V PŘÍŠTÍCH SATSANCÍCH.

*ROZJÍMEJTE NAD TÍM, CO JSEM O TOM DNES ŘEKL. VÍCE O ARDHANAREESHWAŘE VYSVĚTLÍM V ZÍTŘEJŠÍM SATSANGU. BUDU MLUVIT O PRINCIPECH, KTERÉ ARDHANAREESHWARA PŘEDSTAVUJE.

DĚKUJI. BUĎTE ŠŤASTNÍ.

ZDROJ: https://nithyanandapedia.org/wiki/September_27_2022