Kategórie
Nezaradené

4.2.2020 – SHRIKAILASA: Vytvorenie osvieteného ekosystému

Paramashivovo poselství přímo ze ShriKailasa:

 • Když znáte svou Nithya součást, dá vám to pochopení, že jste to vy, kdo je ve svém vlastním životě zodpovědný za pět činností – manifestování, udržování, destrukci, hraní si s iluzí a osvobození. Díky tomu pochopíte ‚co opravdu chcete a co je to, co skutečně vnímáte jako sebe.‘
 • Dokud vnímáte sebe jako tělo a nepřestáváte se pokoušet najít nějaké řešení pro váš strach ze smrti, je to jako když si dáváte make-up na kůži. Nebude to mít ani hloubku kůže. Je to absolutní hloupost. V tomhle se liším od guruů New Age (nového věku).
 • Mám absolutně jasno v tom, že vaše vnímání/pochopení se musí posunout a je to velmi snadné. To je dobrá zpráva, kterou pro vás mám! A protože vaše pochopení je ‚vaše osobní‘ vnímání, je to váš osobní majetek, tak se ho můžete lehce zbavit, upravit ho a změnit ho. Na tom, jaké je vaše pochopení, záleží.
 • Jestliže máte pochopení ‚jsem tělo‘, budete pracovat na tom, abyste překonali strach ze smrti. Ale pokud cítíte ‚jsem teď a tady‘, tak nejen, že nebudete mít strach ze smrti, ale změní se to na irelevantní problém!
 • Já jsem tu od toho, abych vaše problémy učinil irelevantními. To je důvod, proč mě lidé, kteří nežijí v Indii, mají rádi! Například, jestli žijete v Indii a snažíte se vyřešit své problémy konstatováním, že všude je korupce, špatné řízení a špatná vláda, je to jako snaha o řešení problému. Ale když najednou dostanete pas a zelenou kartu do USA, staré problémy se stanou irelevantními! Neustále měňte své staré problémy na irelevantní tím, že se budete přemisťovat do dalších zón. Dávám vám tento příklad jen proto, abyste pochopili základní koncept. Neberte to doslovně. Když řeknu, že člověk je jako tygr, neptejte se, kde má ocas!
 • Nithyanandův styl je učinit vaše problémy irelevantními, ne je řešit!
 • Nehovořím tu o náboženství. A tohle netrvá 25 let, než je to vyřešeno. Je to to nejsnazší a okamžité řešení. Všichni guruové nového věku jen čistí kůži, což trvá celou věčnost, a nakonec si uvědomíte, že jste koupili mosaz a měď za cenu zlata.
 • Když začnete neustále mluvit na Paramashivu, všechna vaše neukončení s lidmi, místy a samotným životem se začnou rozpouštět, protože budete vědět, že všechno je Paramashiva a že přetéká tak ohromným soucitem, láskou a milostí!
 • V Upanišádách je krásný verš, ve kterém se manifestuje radost rišiů! Když se problémy tohoto světa stanou irelevantními, začnete si užívat maximální vnitřní sílu!
 • Nic ve vašem životě není relevantní pro vaší Nithya – jádro vaší existence, protože stejně, cokoli znáte jako svou ‚Nithya‘, včetně toho, co znáte jako ‚co je Paramashiva‘ …. Je ‚Mithya‘ – klam.
 • Muktikopanišády krásně detailně popisují Mithya: saprayojanataa tesham svapne vipratipadyate | tasmadadyantavattvena mithyaiva khalu te smrritah|
  Znamená to: užitečnost předmětů, které vidíte ve stavu bdění, je popírána stavem snění. Předměty byste měli hodnotit jako Mithya, jelikož mají začátek a konec.
 • Když si vědomě zvolíte pochopení, které máte uvnitř, začnete manifestovat nepředstavitelnou sílu, schopnost a energii.
 • Já ve vás budu dál a dál vyvolávat a probouzet tu nejvyšší – nirguna, niranjana, nirabhasa, nivrikalpa Paramashiva tattva – žijící existenci. V okamžiku, kdy ji začnete vnímat jako střed své ‚Nithya‘, tuny problémů se stanou irelevantními!
 • Hlavně, když začnete mluvit na Paramashivu nonstop celý den, bude vám to přinášet ohromné ukončení.
 • Paramashiva se ve vás objeví jako vnitřní guru, atma guru a neustále vás bude inspirovat a vést. Vnější guru, který se vám zjevuje ve své fyzické podobě, ve vás probudí vnitřního guru. To, co uslyšíte od svého vnitřního guru, mě uslyšíte opakovat během satsangu a to, co já říkám při satsangu, uslyšíte opakovat svého vnitřního guru! Toto je život a životní styl žáků Nithyanandy. Pro ně jsou zázraky životní styl.
 • Neustálým mluvením na Paramashivu si s ním vytvoříte sladký a důvěrný vztah a především nejen, že se všechny vaše problémy stanou irelevantními, ale pochopíte celou hru a celé drama toho, jak jste se rozhodli hrát si s iluzí/klamem a jak se rozhodnete se osvobodit, když budete mít pocit, že už je to příliš velký žár!
 • Klam je celý jen o tom, že jste se vědomě rozhodli se zničit.
 • Viděl jsem lidi, kteří upadli do klamu, berou mě jako samozřejmost a mají pocit, že jsou hodnotnější Nithya součástí než já! Ty pak nechám, aby si dělali, co chtějí. V určitém okamžiku si uvědomí, že jejich klam je oklamal, že si koupili mosaz za cenu zlata, přiběhnou zpátky a řeknou ‚měl jsem být trpělivější, než jsem udělal to rozhodnutí‘. Tohle můžete naprosto jasně pozorovat přímo před svýma očima, když začnete intenzivně mluvit na Paramashivu. Sami uvidíte, že jste Paramashiva, který celé to drama vytváří!
 • Celé moje úsilí vytváření ShriKailasy je k tomu, abyste sami pochopili, že jste Paramashiva.
 • Snažím se vytvořit ekosystém, ve kterém vás budou tisíce, kteří budete chápat tuto pravdu, kterou učím, a budete ji praktikovat.
 • Toto dávám jako duchovní vedení a instrukci pro Los Angeles, San Jose, Toronto, Seattle, Ohio a všechny naše chrámy: chci, aby se stovky rodin usadily v okolí chrámů – nejen jako komunita, ale jako veřejná obec. Nejen jako komunita s exkluzivitou, ale jako běžní američtí občané, jako jejich součást. Mnoho našich oddaných se už přestěhovalo do blízkosti chrámu v Los Angeles. V okolí chrámu by se mělo usadit minimálně 2000 Ananda Samajis. Pak se chrám stane ekosystémem, kde bude nepřetržitě po celé dny vyučována věda manifestace schopností.
 • Každý by měl denně chodit do chrámu a účastnit se satsangů. Měl by to být životní styl. Je to tisíckrát účinnější než sledování satsangu z domova. Energie v deities a v chrámu je absolutně úžasná a chrám má guru, Lingu i sanghu! Chrám ve vás probouzí obrovskou sílu, intenzitu a hloubku.
 • Oznamuji nové duchovní směrnice. Těchto pět věcí by mělo být ve všech mých chrámech:
  1. Všechny hlavní deities hinduistické sampradaya by měly být velké – Ganapati, Shiva, Devi, Subramanya, Vishnu, Navagrahas a různé božské inkarnace jako Rama a Krishna (Vishnu). O deities by měli pečovat oddaní – vařit jim jídlo, nabízet dar uctění Abhisheka a jiné. Když tohle budete dělat, něco se ve vás začne dít. Paramashiva se ve vás začne manifestovat. Neříkám, že mít kněží je špatné, ne! Jsem absolutně pro to. I když v budoucnu ustanovím pro naše chrámy kněze, budu ještě šťastnější, když se s deities budou zabývat oddaní – ženy i muži všech komunit a všech pohlaví. I když máme kněží, ti mohou udělat jednu Kala Puju a oddaní by měli udělat další Kala Pujy. Guru, Linga a sangha se ve vás začne uskutečňovat.
   Naše chrámy nediskriminují na základě pohlaví, rasy, komunity a kasty. Jestli jste iniciovaní a dodržujete vegetariánský životní styl, stačí to. To je moje vize ShriKailasy. Chci, aby každé město v USA mělo jednu Kailasu, obzvlášť žije-li v něm více než 10.000 hinduistů. Kdokoli, kdo je iniciovaný, může začít praktikovat. Měli bychom se soustředit na manifestaci celého tohoto ekosystému, který je k tomu potřeba, v každém městě. Naše chrámy by měly být více místem, kde probíhá účinné praktikování. Deities, kterým jsme dali život, jsou vyrobeny přesně podle Agama. Nazývají se Archavatara a my jsme v tomto oboru mistři. Přesně víme, proč děláme to, co děláme. To je jedinečnost ShriKailasa – chrámů Nithyananda Paramashivam!
  2. Ve všech našich chrámech po celém světě by měla nepřetržitě probíhat manifestace schopností. Z vědy manifestace schopností by mělo benefitovat ohromné množství lidí. Měla by být vyučována angažovanými sanyasíny, kteří žijí v celibátu. Kdokoli, kdo se chce zavázat k tomuto životnímu stylu sanyas, se může začít shromažďovat v místech, kde jsou naše chrámy a začít praktikovat. Budeme je označovat jako Aapat Sanyasis nebo Krama Brahmacharis. Budou školeni a budou tam moci zůstat tak dlouho, dokud budou chtít na této cestě pokračovat. Měli by udržovat ekosystém Kailasa. Měli by lidem neustále představovat hinduismus a vědu manifestace schopností.
  3. Velká knihovna s krásným prostředím, kde bude k dispozici káva, kde se bude možné setkávat s přáteli a číst! Hinduismus je stále ještě naživu v knihách, ještě nevstoupil do digitálního světa. Stále ještě máme zvyk číst knížky a učit se hinduismus. Takže budeme mít velkou knihovnu, ale budeme zároveň pokračovat s digitalizací.
  4. Když to bude možné, bude součástí velká Goshala a annalaya. Toto všechno je propojené. Krávy by měly být chovány organicky, přirozeně … a jídlo by se mělo pěstovat a sdílet zdarma. Chrámové jídlo se nikdy nesmí prodávat.
  5. Aadheenam, kde sanyasíni začnout žít, vyučovat a růst společně.
 • Toto je kompletní ekosystém Kailasa! Ať je někdo 7leté dítě nebo 70letý starý pán a přijde do chrámu, měl by dostat vše z hinduismu jako životní styl šťastného bytí. Od osvíceného těhotenství až po elegantní odchod z těla, všechno by mělo být prováděno správně podle Véd-Agamas.
 • Tyto ekosystémy budou po celém světě udržovat celou vědu osvícení – ShriKailasa – naživu.
 • Všechny Aadheenams, chrámy, goshaly a knihovny by se měly začít rozšiřovat a vstupovat do souladu se sanatana hinduistickou dharmou a vytvářet více a více místních poboček.
 • Nakonec život je jen o tom, abychom ze světa udělali lepší místo k životu. Tisíce lidí by měli být inspirovaní a osvícení, rozvíjet se a vyzařovat stav, prostor, schopnosti a supervědomí Paramashivy.
 • Bytost, která vyjadřuje svou vizi až do chvíle, než se stane realitou, se nazývá vizionář. Nikdy se neunaví, ale dál a dál inspiruje a drží se své vize a proměňuje ji v realitu.
 • Chrámy, ašrámy a organizace – ty všechny nejsou postaveny na vlastněných nemovitostech, ale na intenzitě a síle oddaných.
 • To je přesně způsob, jakým by se MahaKailasa, kde sídlí Paramashiva, měla začít všude manifestovat jako ShriKailasa.
 • S milostí Paramashivy nás všechny propojím s Paramashivou a MahaKailasou, aby mohl manifestovat MahaKailasu v nás všech a všude, kde žijeme. Intenzivně čantujte Mahavaakyu. Om Nithyananda Paramashivoham.

4 FEBRUARY 2020 (8:36 AM IST, TUESDAY)*POWERFUL COGNITIONS FROM TODAY’S NITHYANANDA (ENGLISH) SATSANG *PARAMASHIVA’S…

Uverejnil používateľ KAILASA's HDH Nithyananda Paramashivam Pondelok 3. februára 2020